Tuyển thực tập sinh (nơi làm việc: thành phố Hồ Chí Minh) - công ty OWC - tập đoàn ABL

Thực tập sinh sẽ được thuê trong thời gian ba tháng và thực hiện các công việc hỗ trợ cho OWC cũng như các công ty khác của tập đoàn trong việc thực hiện phát triển các dự án năng lượng tái tạo và các công trình kỹ thuật liên quan tại Việt Nam và quốc tế. OWC là một công ty tư vấn năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh chóng với nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi muốn tìm kiếm những tài năng ham học hỏi và cùng chia sẻ những giá trị kinh doanh. Các thực tập sinh sẽ có khả năng được tuyển dụng toàn thời gian sau ba tháng thực tập (với điều kiện tốt nghiệp trình độ Kỹ sư / Thạc sĩ) tùy thuộc vào năng lực từng cá nhân đã thể hiện và các dự án của công ty. Chương trình này cũng dành cho những sinh viên vừa mới hoàn thành (<2 năm) đại học và đang tìm kiếm cơ hội để bắt đầu sự nghiệp của mình.

Mô tả chi tiết công việc và các điều kiện xét tuyển vui lòng xem file PDF đính kèm

https://image.huce.edu.vn/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=en&langCode=en&type=Files¤tFolder=%2F&hash=c245c263ce0eced480effe66bbede6b4d46c15ae&token=portal-2032&encrypt=fA2oIG17tBYFuPOLPlamX3Mp2BQSmyGex9Nmj9kpw1cP2oYFRgJsy5npP65juKwMpBBBjfy0Uq6%252fkPHpCz5hRk25BI783XuhB4Ot2TqSKa93tkNliEjAKXtDqBJKwwq4f1lvc3qZKvquwKIIzAfEQRaRFs93Rts1x2QzUjVDWzVlqBf50DwlHjqjASu6mXTZaDZh%252bSigXzyhii90POzTfpRBNVTGxzkYR5C2Yf5Tbaz%252fP%252f8DEVPbNmYs61MAJRMwRp4TC4rGrRF1feCi92udYzmganriMAHeL0BlEFTuuaIgus2IeTUNJPXrcRP7pvbPulcLcm9X9XCvuSfHtBPIYbMQBd7g27m3%252fdn85lmFbz5XeIQIW76lCpy8OE02sX5e9MnOYatcGKGJ0NHRBBhOz5K0vKZ2RWVFy3IH%252fJzZ%252bq54vsjVxLYtx4BQ1vf%252fK2skbIk9LDcKmdXV9FNhHZbz5Cy3tVhmhnhB9PsuxfSjhfK283TEcQiT%252b8zEyfVCTFy4SDgVaonYMz2TfBLR0k8Ek0hYUV8Q3Kd6Bn7szL5R3lJqJbL7q3qpDFtnYPFpbcvaEaS%252fW6m7A%252fS9GGJ%252bneUkwrc8lc8H%252bk084wz23ZwCLaERjboFXkzYT63QlykotwqlisAEwfCRUvWuVkJkEmbr4svRNHxGA%252b%252faRHNoaOmhEHWdsMQiteCfxCMKT873mcL7jJr5xa%252fjVgJ9u4YmkK%252br8TvzMKCbPhV%252bZqwabjEI7%252fz30wUarUTV4mgDHR0Qt5TNZVOkHFDPjD7xSYPpBSIIjAmY7gO3ycLWIS4INcbttX6pOyvd8bb57q4Zt1Izfbc8&fileName=Job%20Description%20-%20Intern%20Vietnam%20-%20Nov%2022.pdf

Trang web công ty: https://owcltd.com/projects/