Giới thiệu chuyên ngành ngoài khơi

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

THÀNH LẬP

Tờ trình xin mở “Ngành Xây dựng Công trình biển” của GS.TS Phạm Khắc Hùng được Ban Giám Hiệu trường Đại học Xây dựng ký duyệt, tại Quyết định ngày 10 tháng 3 năm 1988, đánh dấu cột mốc đầu tiên cho Lịch sử hình thành và phát triển của một ngành mới của Việt Nam tại trường đại học Xây dựng.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành Xây dựng Công trình biển bao gồm các lĩnh vực: công trình năng lượng và năng lượng tái tạo, công trình dịch vụ dân sinh trên biển, các công trình ngầm dưới biển.

  • Các công trình phục vụ khai thác năng lượng và năng lượng tái tạo:

  • Các công trình dịch vụ, dân sinh trên biển:

  • Các công trình ngầm dưới biển: