Bộ môn kỹ thuật công trình biển

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỦA BỘ MÔN

 • Bộ môn Kỹ thuật Công trình biển được thành lập ngày 10 tháng 3 năm 1988 với các thành viên đầu tiên của bộ môn, bao gồm: GS.TS. Phạm Khắc Hùng (người sáng lập), PGS.TS. Phan Ý Thuận, GS.TS. Lê Xuân Huỳnh, PGS.TS. Phạm Hồng Nhật, PGS.TS. Vũ Uyển Dĩnh, GVC. Hoàng Thiện Toàn.
 • Năm 2002 Bộ môn đổi tên là bộ môn Kỹ thuật Công trình biển và Đường ống Bể chứa.
 • Năm 2013 một số thầy cô giáo của bộ môn được tách ra để thành lập bộ môn Cơ sở kỹ thuật công trình biển và công trình ven biển.

Hiện nay Bộ môn gồm có 11 cán bộ giảng dạy, trong đó có: 01 Giáo sư – Tiến sỹ, 02 Phó giáo sư – Tiến sỹ, 07 Tiến sỹ, 02 NCS, 02 Thạc sỹ. Trưởng bộ môn là TS. Bùi Thế Anh và Phó trưởng bộ môn là TS. Vũ Đan Chỉnh.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình biển do Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển đảm nhận bao gồm:

 • Các môn học cho ngành Kỹ thuật Công trình biển
  1. Công trình biển cố định 1 (Đồ án)
  2. Công trình biển cố định 2 (Đồ án)
  3. Cơ sở kỹ thuật thi công công trình biển
  4. Thi công công trình biển 2 (Đồ án)
  5. Công trình Đường ống dầu khí Biển (Đồ án)
  6. Công trình biển mềm và phương tiện nổi
  7. Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình biển
  8. Tiêu chuẩn quy phạm Công trình biển (môn tự chọn)
  9. Khảo sát kiểm định và sửa chữa công trình biển (môn tự chọn)
  10. Chẩn doán kỹ thuật công trình (môn tự chọn)
  11. Tiêu chuẩn quy phạm công trình biển (môn tự chọn)
  12. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (môn tự chọn)
  13. Hướng dẫn thực tập cán bộ kỹ thuật và đồ án tốt nghiệp
 • Các môn học cho ngành Kỹ thuật Công trình ven biển
  1. Công trình biển cố định
  2. Công trình Đường ống dầu khí Biển
  3. Cơ sở kỹ thuật thi công công trình biển
  4. Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình biển
  5. Công trình biển mềm và phương tiện nổi
  6. Tiêu chuẩn quy phạm công trình biển (môn tự chọn)
 • Các môn dạy đại học cho lớp chất lượng cao (IH)
  1. Độ tin cậy & Tuổi thọ mỏi
  2. Những khái niệm về quy hoạch công trình ngoài khơi và ven biển
  3. Thiết kế công trình biển
  4. Móng đặc chủng
  5. Ăn mòn của môi trường biển
  6. Truyền âm trong môi trường biển
  7. Động lực học ngẫu nhiên kết cấu công trình
  8. Hướng dẫn thực tập cán bộ kỹ thuật và đồ án tốt nghiệp