Liên hệ

KHOA XD CT BIỂN & DẦU KHÍ

  • Địa chỉ : Địa chỉ: Phòng 405 A1- Trường Đại học Xây dựng
    Số 55 đường Giải Phóng – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội
  • Hotline : 024.386.935.75
  • Email : congtrinhbien@nuce.edu.vn, congtrinhbien@huce.edu.vn