GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA CÔNG TRÌNH BIỂN

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của khoa Xây dựng Công trình biển và Dầu khí – Trường Đại học Xây dựng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng công trình biển – ven biển – hàng hải – năng lượng theo định hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện nay, Khoa xây dựng Công trình biển và Dầu khí gồm có 02 Bộ môn chuyên ngành và 01 Viện trực thuộc trường.

  • Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng công trình biển và Đường ống bể chứa. (BMKTXD CTB)
  • Bộ môn Cơ sở kỹ thuật Xây dựng công trình biển và Công trình ven biển. (BMCS KTXD CTB)
  • Viện Xây dựng công trình biển. (Viện XDCTB)

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

  • Khoa Xây dựng Công trình biển và Dầu khí có một đội ngũ giảng viên, viên chức trình độ chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm, tâm huyết với công việc, luôn yêu thương và giúp đỡ sinh viên, học viên trong quá trình học tập cũng như sau khi tốt nghiệp. Hiện nay, Khoa có 28 cán bộ giảng dạy và 02 giáo vụ khoa. Trong đó có: 01 Giáo sư – Tiến sỹ, 05 Phó giáo sư – Tiến sỹ, 11 Tiến sỹ, 05 NCS, 12 Thạc sỹ, 02 Cử nhân.
  • Lãnh đạo Khoa Xây dựng Công trình biển và Dầu khí nhiệm kỳ 2019-2024.