Lịch sử hình thành và phát triển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Do nhu cầu phát triển của ngành năng lượng, trong đó có năng lượng dầu khí, cùng với công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, ngành Xây dựng Công trình biển (tiền thân là bộ môn Thềm lục địa) đã được thành lập tại Trường Đại học Xây dựng. Đây là Ngành Xây dựng Công trình biển đầu tiên của Việt Nam được thành lập trong trường Đại học. Các mốc lịch sử chính của Ngành như sau:

  1. Thành lập bộ môn: ngày 10/3/1988 Thành lập bộ môn Thềm lục địa do GS.TS. Phạm Khắc Hùng làm chủ nhiệm bộ môn.
  2. Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Công trình biển – CERATMER, QĐ1374/TCCB của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ngày 12/6/1991.
  3. Thành lập Viện Đào tạo, Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển (gọi tắt là Viện Xây dựng Công trình biển – ICOFFSHORE), QĐ 1570/GD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ngày 11/6/1994.
  4. Thành lập Khoa và chuyển đổi Viện

– Thành lập Khoa Xây dựng Công trình Biển & Dầu khí với chức năng đào tạo theo Quyết định số 949/QĐ-TCCB ngày 11/9/2013

– Chuyển đổi Viện Xây dựng Công trình Biển sang hoạt động KHCN theo Quyết định số 1543/QĐ-BGDĐT ký ngày 05 tháng 05 năm 2014.

  • Các thế hệ tiền bối của Ngành Xây dựng Công trình biển – ĐHXD:

  • Lãnh đạo khoa Xây dựng Công trình biển và dầu khí qua các thời kỳ