Bộ môn Cơ sở kỹ thuật công trình biển và ven biển

Nhân sự: Hiện nay bộ môn có 14 cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trong đó:

 • 02 Phó giáo sư
 • 01 Tiến sĩ
 • 03 Nghiên cứu sinh (02 NCS tại Pháp và Hà Lan + 01 NCS trong nước)
 • 08 Thạc sỹ

Các học phần do bộ môn giảng dạy

Bộ môn hiện nay đảm nhiệm giảng dạy các học phần về Cơ sở ngành Xây dựng Công trình biển và các học phần chuyên sâu về Kỹ thuật Xây dựng Công trình ven biển.

Các học phần về cơ sở ngành Xây dựng Công trình biển

 1. Động lực học cửa sông và ven biển
 2. Lý thuyết độ tin cậy của kết cấu công trình
 3. Động lực học công trình biển
 4. Phương pháp số và các phần mềm ứng dụng để tính kết cấu công trình
 5. Môi trường biển tác động lên công trình
 6. Ăn mòn vật liệu xây dựng trong môi trường biển
 7. Tính toán đánh giá tuổi thọ mỏi kết cấu công trình
 8. Công trình biển chịu chịu tải trọng gió & động đất
 9. Ngôn ngữ lập trình ứng dụng trong công trình biển
 10. Chẩn đoán kỹ thuật công trình

Các học phần chuyên sâu về Kỹ thuật Xây dựng Công trình ven biển

 1. Công nghiệp dầu khí và quy hoạch các công trình ven biển
 2. Công trình bảo vệ bờ biển và lấn biển + Đồ án
 3. Bể chứa dầu khí + Đồ án
 4. Công trình dịch vụ kinh tế ven biển + Đồ án
 5. Thi công công trình ven biển + Đồ án
 6. Tiêu chuẩn qui phạm công trình ven biển
 7. Hướng dẫn thực tập công nhân, thực tập hải văn, thực tập cán bộ kỹ thuật và đồ án tốt nghiệp

Các học phần dạy lớp chất lượng cao (PFIEV – IH)

 1. Môi trường biển
 2. Tác động của sóng lên công trình biển
 3. Hình thái bờ biển và bảo vệ bờ
 4. Khái niệm về quy hoạch công trình ven biển và ngoài khơi
 5. Các phương pháp hiện đại tính toán kết cấu và phần mềm ứng dụng