Giới thiệu chuyên ngành ven biển

Chuyên ngành kỹ thuật Công trình ven biển 

Kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng ven biển, đảo (kỹ thuật công trình ven biển) bao gồm nhiều lĩnh vực thuộc ngành kỹ thuật xây dựng. Chuyên ngành kỹ thật công trình ven biển phải giải quyết rất nhiều các vấn đề về tác động tiêu cực của môi trường biển như thủy triều, sóng, gió, dòng chảy v.v, đến công trình cũng như môi trường. Vì vậy đây là một trong những chuyên ngành đặc biệt của ngành kỹ thuật xây dựng.

Chuyên ngành Công trình ven biển cung cấp các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các lĩnh vực môi trường biển, địa kỹ thuật và nền móng ven biển, kết cấu thép và BTCT, kết cấu nổi, công nghệ thi công trên bờ và trong môi trường nước:

 • Khoa học môi trường biển: Cung cấp các kiến thức về môi trường biển, các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu với môi trường cũng như tương tác của môi trường biển với con người và các công trình xây dựng trên biển / ven biển:
  1. Môi trường biển (các vấn đề về mực nước biển, lan truyền sóng, bão, dòng chảy ven v.v);
  2. Lan truyền vật chất trong môi trường biển (vận chuyển bùn cát, khuếch tán ô nhiễm nguồn nước do chất thải);
  3. Tác động của mô trường biển lên công trình (sóng, dòng chảy v.v.).
 • Kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng ven biển: Cung cấp các kiến thức về xây dựng các công trình hạ tầng ven biển/đảo phục vụ phát triển kinh tế xã hội:
  1. Công trình chống xói lở bờ biển hoặc san lấp mở rộng diện tích bờ biển, đảo;
  2. Công trình hạ tầng khu du lịch dịch vụ ven biển;
  3. Công trình dịch vụ nổi ven biển;
  4. Công trình giao thông như cảng, đường ven biển, sân bay (ven biển, trên biển, trên đảo);
  5. Công trình phục vụ dịch vụ nuôi trồng và đánh bắt hải sản;
  6. Công trình khai thác năng lượng tái tạo ven biển, v.v.

Khoa học môi trường biển

Công trình hạ tầng ven biển