Kỳ thi tiếng Anh tháng 11.2021

NHỮNG CHÚ Ý KHI THAM GIA KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC THÁNG 11.2021 (YÊU CẦU TẤT CẢ SINH VIÊN THAM GIA THI PHẢI ĐỌC)
Danh sách lịch thi và phòng thi sinh viên xem tại website http://tienganh.nuce.edu.vn

 

– Sinh viên vào phòng Zoom trước 15 phút để nghe cán bộ coi thi hướng dẫn về phương thức thi cũng như tên và mật khẩu dành cho mỗi sinh viên.

– Trước ngày thi sinh viên vào cms2.nuce.edu.vn (vào bằng email do Nhà trường cấp theo hướng dẫn https://ttcntt.huce.edu.vn/huong-dan-dang-nhap-cms-nuce-edu-vn) để test hệ thống camera, mic và phải cài đặt xong phần mềm SEB đã hướng dẫn trong thông báo thi.

– Nếu sinh viên có hành vi gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường.

– Sinh viên có sai sót về Mã SV, Họ tên, Ngày thi liên hệ Phòng Đào tạo qua email phongdaotao@nuce.edu.vn trước ngày 24/11/2021.

Danh sách phòng zoom bắt buộc sinh viên phải vào để tham gia kỳ thi TOEIC.

Sinh viên căn cứ vào lịch thi đã được xếp của mình vào đúng phòng (phòng 1 hay phòng 2) của ca thi đó trước 15′ để giám thị điểm danh và hướng dẫn cách thức thi.

Chi tiết vui lòng xem theo link: https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=4710&gidzl=I7EhQoyIK150Qwzk9GjN54fhh6eoNb950MhuD3CAL1vNFg8sEGzS75iyfsOw2GeUMMZoCs5MLyv9Bn1L4m