Chương trình hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Ngành xây dựng Công trình biển - Hội CTB phía Nam